Io-4-lab-wiki

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Ćwiczenia – Kontrola jakości oprogramowania

Przeprowadzenie inspekcji kodu

Należy przeprowadzić inspekcję kodu programu AIED, w grupach 2-3 osobowych. Zadanie podzielone zostało na mniejsze podzadania, z których większość można wykonać indywidualnie (w przypadku, gdy nie ma możliwości stworzenia grup) Program AIED, służy do losowania próbek z populacji o różnych rozkładach.

Kod programu (zip).

Jako podsumowanie wykonania ćwiczenia, należy stworzyć raport według wzoru (doc).


Zadanie 1. Ustalenie składu zespołu

Należy skład oraz role pełnione w zespole, a także opisać przyjęty model przeglądu (agendę dla poszczególnych faz) Opis zespołu i agendę należy umieścić w raporcie.


Zadanie 2. Wybranie fragmentu kodu do inspekcji

Należy przeanalizować kod źródłowy programu AIED i wybrać fragment kodu do inspekcji. Wybrany fragment, na potrzeby zadania powinien się mieścić w przedziale od 100 do 125 źródłowych linii kodu (według szacunków w fazie przygotowania prędkość wynosi 100-125 SLOC / h).

Należy uzasadnić, dlaczego zdecydowano się na inspekcję wskazanego fragmentu kodu.

Uzasadnienie należy umieścić w raporcie.


Zadanie 3. Stworzenie listy kontrolnej

Przed przystąpieniem do indywidualnego przygotowania do inspekcji, należy stworzyć listę kontrolną, która ułatwi i usystematyzuje proces przeglądu.

Można stworzyć listę specjalnie dedykowaną dla języka Java lub ogólną dla wszystkich języków programowania. Listę kontrolną należy umieścić w raporcie.


Zadanie 4. Indywidualne przygotowanie do przeglądu

Należy przejrzeć wybrany do inspekcji fragment kodu i wyszczególnić znalezione błędy (indywidualnie). Grupy błędów oraz wzór formularza ich rejestracji znajduje się w szablonie.

Raporty z przygotowania poszczególnych uczestników, należy umieścić w raporcie końcowym.


Zadanie 5. Przeprowadzenie inspekcji kodu

Należy przeprowadzić inspekcje zgodnie z przyjętym modelem i przydzielonymi rolami, a następnie zamieścić wyniki do raportu końcowego.

Posiane błędy

Pytania do dyskusji

  1. Jakie są zalety i wady przeglądów w stosunku do testowania?
  2. Jakie mogą być trudności z wdrożeniem inspekcji kodu w firmach wytwarzających oprogramowanie?