Io-2-lab

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Ćwiczenia – Zasady skutecznego działania

Wprowadzenie

Zasady skutecznego działania omówione na wykładzie sprawdzają się dobrze w działaniach projektowych. Projektami są wszelkie przedsięwzięcia zorientowane na realizację konkretnego celu, posiadające określone zasoby (zespół projektowy, jego kompetencje, sprzęt, itp.), czas trwania oraz budżet.

Wypełniając poniższe ćwiczenia należy wykorzystać wiadomości z wykładu „Zasady skutecznego działania”.


Ćwiczenie 1 – Planowanie projektu a zasady skutecznego działania

Które z zasad zaproponowanych przez Stephena Cavey’ego odnoszą się do etapu planowania projektu?

Uzupełnij formularz odpowiedzi (rtf).

Rozwiązanie


Ćwiczenie 2 – Formułowanie celów i zadań metodą SMART

Aby wcielić w życie zasadę „zaczynaj mając koniec na względzie” potrzebna jest umiejętność precyzyjnego formułowania celów/zadań i jednoznacznego określenia oczekiwanych rezultatów.

Popularną metodą formułowania celów jest metoda SMART. Zgodnie z nią, każdy poprawnie sformułowany cel/zadanie powinien być:

 • Specific – specyficzny, konkretny, jednoznacznie określony;
 • Measurable – mierzalny, tak by można było stwierdzić, czy cel faktycznie został osiągnięty;
 • Attractive – atrakcyjny, warty zrealizowania z punktu widzenia wykonawcy;
 • Realistic – realny do osiągnięcia w wyznaczonym czasie, przy dostępnych zasobach i kompetencjach;
 • Timed – określony w czasie;

Poniżej wymieniono 5 celów/zadań. Przy użyciu formularza odpowiedzi proszę zweryfikować, czy spełniają one kryteria SMART i jeśli nie, odpowiednio przeredagować.

 1. Janek studiuje na drugim roku informatyki. Na pierwszym roku cały wolny od zajęć czas spędzał grając na komputerze. W efekcie w sesji kończącej I rok musiał poprawiać cztery egzaminy. Kosztowało go to dużo nerwów, dlatego postanowił, że na drugim roku będzie więcej czasu poświęcał na naukę, tak by w sesji kończącej IV semestr zdać wszystkie egzaminy w pierwszym terminie.
 2. Janek postanowił także zaangażować się w prace studenckiego koła naukowego. Jedną z inicjatyw koła jest przeprowadzanie wśród studentów ankiet dotyczących oceny wykładowców i przedmiotów, na podstawie których sporządzany jest ranking najlepiej prowadzonych zajęć. Jankowi zlecono zmobilizowanie jak największej liczby studentów II roku do wypełnienia ankiet oraz opracowanie zebranych wyników za pomocą przygotowanego w ramach koła naukowego elektronicznego formularza.
 3. Andrzej Nowak jest właścicielem firmy informatycznej Super-soft zajmującej się głównie wytwarzaniem oprogramowania. Zdając sobie sprawę ze stale rosnącej konkurencji na rynku oraz ciągle niezadowalającej jakości wytwarzanych w jego firmie systemów informatycznych, postanowił zlecić niezależnemu ekspertowi przeprowadzenie analizy procesów w przedsiębiorstwie. W wyniku ekspertyzy okazało się, ze największym problemem w firmie jest nieefektywne zbieranie wymagań od klientów i ich specyfikacja. Przy okazji ekspertyzy Pan Andrzej dowiedział się o innowacyjnym narzędziu ułatwiającym zbieranie wymagań od klientów i zapisywanie ich w formie przypadków użycia, które dostępne jest na licencji open source. W związku z tym postanowił do listy celów na nadchodzący rok dodać: Wdrożenie innowacyjnego systemu ułatwiającego zbieranie wymagań klientów i ich specyfikację oraz wykorzystanie narzędzia w większości rozpoczynających się w firmie projektów.
 4. Pan Andrzej tydzień temu zatrudnił nowego programistę – Tomka. Tomek właśnie ukończył studia na kierunku informatyka i jest to jego pierwsza praca. Firma Super-soft dostała zlecenie od jednego ze swoich stałych klientów na modernizację strony internetowej. Pan Andrzej razem z klientem opracowali specyfikację wymagań. Na jej podstawie, w ciągu najbliższych 3 tygodni Tomek samodzielnie ma przygotować nową wersję strony.
 5. Właściciel firmy Super-soft poprosił swoją asystentkę, z którą współpracuje już od 7 lat, o przygotowanie, wzorem lat ubiegłych, sprawozdania z realizacji przedsięwzięć w firmie za ostatnie półrocze.

Rozwiązanie


Ćwiczenie 3 – Praktyki zarządzania czasem

3.1. Wskaż w formularzu odpowiedzi 3 najistotniejsze Twoim zdaniem praktyki zarządzania czasem, które chciałbyś wprowadzić jako swoje postanowienie noworoczne. Uzasadnij swój wybór.

3.2. Zastanów się jak można byłoby każdą z wybranych przez Ciebie praktyk sformułować w postaci celu zgodnego z metodą SMART.

Rozwiązanie


Ćwiczenie 4 – Technika wizualizacji i afirmacji

4.1. Poniżej opisano 5 sytuacji, w każdej z nich została sformułowana afirmacja. Przy użyciu formularza odpowiedzi proszę zweryfikować, czy afirmacje te mają 5 podstawowych cech omówionych na wykładzie. Jeśli nie proszę je odpowiednio przeredagować.

 1. Marek studiuje na IV roku informatyki. Jego praca inżynierska została wyróżniona. Na jej podstawie, pod okiem swojego promotora, napisał swój pierwszy artykuł i został zaproszony do jego prezentacji na konferencji naukowej. Jako, że wcześniej Marek nie miał okazji występować publicznie postanowił zastosować technikę wizualizacji i afirmacji, które poznał na studiach. Wyobrażając sobie salę konferencyjną, licznych słuchaczy oraz siebie, prezentującego przed audytorium referat Marek używał następującej afirmacji: „Mój referat na pewno wypadnie dobrze, w końcu długo się przygotowywałem do wystąpienia.”
 2. Janek, student II roku informatyki, miał problemy ze zmobilizowaniem się do nauki na pierwszym roku, czego efektem były 4 egzaminy poprawkowe w sesji letniej. Aby uniknąć takiej sytuacji w tym roku postanowił jeszcze w trakcie wakacji wykorzystać technikę wizualizacji i afirmacji. Na początek przypominał sobie, jak to było na pierwszym roku, jak po zajęciach zamiast pracować nad projektami i zadaniami siadał do gry komputerowej, jakie miał wtedy myśli, emocje. W drugim kroku wyobrażał sobie, jak będzie na drugim roku, jak po powrocie z zajęć zamiast od razu siadać do gry będzie zabierał się do nauki, tak na 2-3 godziny. Jaki będzie zadowolony, że odrobił wszystkie zadania i z czystym sumieniem, może usiąść do zasłużonego relaksu – gry komputerowej. Janek sformułował następującą afirmację: „Byłoby miło, gdybym potrafił znaleźć czas i na naukę i rozrywkę.”
 3. Marta trenuje pływanie w Akademickim Związku Sportowym (AZS). Jej najmocniejszą konkurencją jest 50m stylem klasycznym. Jest uzdolnionym sportowcem, jednak podczas zawodów zawsze bardzo się denerwuje, czego skutkiem jest często, zbyt późne (w stosunku do innych zawodniczek) odbicie się od słupka startowego i utracenie już na początku dystansu do najlepszej czołówki. Trener zaproponował Marcie zastosowanie techniki wizualizacji i afirmacji. Marta, w wolnych chwilach wyobraża sobie, że stoi na słupku tuż przed startem. Przypomina sobie jakie emocje towarzyszą jej zazwyczaj podczas zawodów pływackich. Jej afirmacja polega na wyobrażeniu sobie, jak w tej sytuacji się rozluźnia i koncentruje na dobrym starcie. Można ją wyrazić następującym zdaniem: „Potrafię rozluźnić się tuż przed startem i skoncentrować się na dobrym rozpoczęciu wyścigu.”
 4. Pan Andrzej, właściciel firmy Super-soft, planuje wdrożyć w firmie innowacyjne narzędzie ułatwiające zbieranie wymagań od klientów i ich specyfikację. Zdaje sobie sprawę z tego, że podstawą efektywnego wdrożenia jest pozytywne nastawienie do zmiany wszystkich pracowników firmy, którzy z natury sceptycznie podchodzą do rozwiązań zaburzających ich dotychczasowy tryb pracy. Dotychczas przekonywanie do zmian pracowników sprawiało mu sporo trudności. Dlatego tym razem przed przystąpieniem do działań Pan Andrzej postanowił przeprowadzić wizualizację i afirmację. Wyobraził sobie jak organizuje spotkanie w firmie i przedstawia wyniki ekspertyzy oraz propozycję zmian w zakresie zbierania wymagań, jak rozwija się dyskusja, pracownicy wyrażają swoje obawy i uwagi, wysłuchują kontrargumentów. To, jak czują się docenieni, że szef informuje ich o sytuacji firmy i konsultuje z nimi kwestie zmian. Pan Andrzej sformułował następującą afirmację: „To świetnie, że w firmie wszyscy pracownicy są dobrze poinformowani i potrafią konstruktywnie dyskutować nad propozycją zmian.”
 5. Tomek właśnie rozpoczął swoją pierwszą pracę w firmie Super-soft. Już po tygodniu dostał pierwsze, bardzo samodzielne zadanie, dotyczące przebudowy strony internetowej. Wie, że potrafi je wykonać, ponieważ podczas studiów dorabiał sobie wykonując różne strony. Denerwuje się jednak trochę, bo zależy mu, żeby wypaść jak najlepiej przed szefem. Postanowił dodać sobie otuchy przy użyciu afirmacji: „Bardzo się cieszę, że dostałem samodzielne zadanie, które potrafię bardzo dobrze wykonać i dzięki któremu zdobędę uznanie szefa”

Rozwiązanie

4.2. Proszę napisać 3 afirmacje związane z wybranymi w ćwiczeniu 3.1 praktykami zarządzania czasem (formularz).

Rozwiązanie

Pytania do dyskusji

 1. Jak mogłoby wyglądać stosowanie zasady „ostrz piłę” w firmie informatycznej?
 2. W jaki sposób zasada win-win może funkcjonować w relacjach kierownik projektu – programista?