ED-4.2-m11-1.0-Slajd5

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Metody iteracyjno-optymalizacyjne(4)

Metody iteracyjno-optymalizacyjne(4)


Niestety, większość problemów praktycznych nie można rozwiązać metodą pełnego przeszukiwania przestrzeni możliwych rozwiązań – po prostu rozmiar tej przestrzeni jest zbyt duży. Stąd, należy wybrać jakąś metodę przeszukiwania przestrzeni rozwiązań, co w konsekwencji prowadzi do rozwiązań, generalnie, nieoptymalnych. Jeżeli chodzi o metody przeszukiwania przestrzeni rozwiązań, to mamy, najogólniej mówiąc, trzy możliwe alternatywy: przeszukiwanie pełne (o którym już wspominaliśmy), podejście heurystyczne, które generuje, najczęściej, jedno rozwiązanie, oraz podejście kombinatoryczne (tzw. metaheurystyki). To ostatnie podejście polega na analizie pewnego fragmentu przestrzeni rozwiązań. Wreszcie ostatnim elementem problemu optymalizacyjnego są algorytmy i struktury danych wspierające procedurę rozwiązania problemu optymalizacyjnego. Wybór określonych struktur danych i odpowiednich algorytmów operujących na tych strukturach pozwala, często, poprawić efektywność znajdowania rozwiązania.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>