ED-4.2-m09-1.0-Slajd32

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Testowanie – mały zbiór

Testowanie – mały zbiór


Prezentowany slajd ilustruje działanie metody k-krotnej walidacji krzyżowej (kroswalidacji). Początkowy zbiór przykładów dzielimy na k możliwie równych wzajemnie niezależnych części. Następnie k-1 części stanowi zbiór treningowy, k-ta część (10% dostępnych przykładów) stanowi zbiór testowy. W oparciu o zbiór treningowy konstruujemy klasyfikator. Następnie ponownie wybieramy k-1 części stanowiących zbiór treningowy, pozostała k-ta część stanowi zbiór testowy. Ponownie ze zbioru treningowego konstruujemy klasyfikator i weryfikujemy jego dokładność w oparciu o zbiór testowy. Konstrukcję klasyfikatora powtarzamy 10-krotnie.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>