ED-4.2-m09-1.0-Slajd25

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Transformacja (2)

Transformacja (2)


Jak już wspomnieliśmy klasyfikator kNN jest czuły na występowanie punktów osobliwych i zaszumione dane. Stąd też, aby uniknąć zafałszowania wyniku klasyfikacji stosuje się normalizację bądź standaryzację atrybutów. Tradycyjne rozwiązanie standaryzacji polega na tym, że od wartości każdego atrybutu odejmujemy średnią dzielimy przez odchylenie standardowe. To przeprowadza zmienne o różnych jednostkach do zmiennych niemianowanych. Istnieje również szereg zaproponowanych transformacji niestandardowych, do których możemy zaliczyć estymator Donoho-Stahel.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>