ED-4.2-m09-1.0-Slajd24

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Transformacja (1)

Transformacja (1)


Przyjrzyjmy się drugiemu z wymienionych problemów, mianowicie problemowi transformacji. Zauważmy, że różne atrybuty mogą posiadać różną skalę, różne jednostki, oraz co jest szczególnie istotne, różne przedziały zmienności. Stąd też bezpośrednie zastosowanie funkcji odległości może spowodować dominację pewnych atrybutów nad pozostałymi co spowoduje zapewne zafałszowanie wyniku. Rozwiązaniem w tym wypadku będzie nadanie wag atrybutom lub normalizacja wartości atrybutów, bądź też standaryzacja.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>