ED-4.2-m09-1.0-Slajd20

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Klasyfikatory kNN (1)

Klasyfikatory kNN (1)


Przejdziemy obecnie do przedstawienia ostatniej grupy metod klasyfikacji, mianowicie klasyfikatorów kNN. Klasyfikator kNN tzw. k-najbliższych sąsiadów należy do grupy algorytmów opartych o analizę przypadku. Algorytmy te prezentują swoją wiedzę o świecie w postaci zbioru przypadków lub doświadczeń. Idea klasyfikacji polega na metodach wyszukiwania tych zgromadzonych przypadków, które mogą one być zastosowane do klasyfikacji nowych sytuacji. Klasyfikacja nowych przypadków zgodnie z algorytmem kNN jest realizowana na bieżąco, tzn. wtedy gdy pojawia się potrzeba klasyfikacji nowego przypadku. Algorytm kNN nie buduje klasyfikatora. Załóżmy, że pojedynczy przykład ze zbioru treningowego jest n-wymiarowym wektorem, reprezentującym punkt w przestrzeni n-wymiarowej, którą będziemy nazywać w dalszej części wykładu przestrzenią wzorców.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>