BD-2st-1.2-w13.tresc-1.1-Slajd5

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Przepisywanie zapytań: przesuwanie predykatów (1)

Przepisywanie zapytań: przesuwanie predykatów (1)


Kolejny slajd przedstawia regułę transformacji wykorzystującą własność dystrybutywności operacji selekcji i połączenia (transformacja przesuwania predykatów). Przesuwając operatory selekcji przed operator połączenia zmniejszamy rozmiary argumentów operatora połączenia. Oszacowanie opłacalności tej reguły jest trudne. Po pierwsze, jest to trudne ze względu na konieczność materializacji wyników wykonania operacji selekcji. Po drugie, automatycznie tracimy możliwość wykorzystania indeksów do wykonania operacji połączenia. Łączymy relacje o mniejszej liczbie krotek, ale musimy zastosować nieefektywne metody wykonania operacji połączenia.

Do kwestii opłacalności mechanizmu przepisywania zapytań (transformacji zapytań) wrócimy jeszcze w dalszej części wykładu.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>