BD-2st-1.2-w13.tresc-1.1-Slajd4

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Przepisywanie zapytań: wstawianie operacji

Przepisywanie zapytań: wstawianie operacji


Kolejny slajd przedstawia zmodyfikowaną regułę transformacji wyrażeń zawierających operację połączenia i operację agregacji danych. Dane jest drzewo zapytania, przedstawione na slajdzie, które, dla każdej kategorii produktów, znajduje łączną liczbę sprzedanych produktów danej kategorii. Zauważmy, że przedstawiona na slajdzie transformacja, polegająca na przesunięciu operatora agregacji przed operator połączenia, nie może być bezpośrednio zastosowana, gdyż operator agregacji jest zdefiniowany na atrybucie, który nie występuje w relacji Sprzedaż. Przedstawiona na slajdzie modyfikacja reguły ze slajdu 2 polega na wprowadzeniu do drzewa zapytania dodatkowej operacji – w tym wypadku operacji agregacji. Wprowadzając operator agregacji GroupBy(p_id) zmniejszamy w istotny sposób rozmiar argumentu operacji połączenia. Operator GroupBy(c_id) pozostaje na swoim miejscu.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>