BD-2st-1.2-w13.tresc-1.1-Slajd13

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Szacowanie rozmiarów Selection (2)

Szacowanie rozmiarów Selection (2)


Liczba różnych wartości (val) wyniku zależy, oczywiście, od predykatu selekcji. Jeżeli szacujemy liczbę rożnych wartości atrybutu miasto w wyniku operacji selekcji, w przytaczanym przykładzie „miasto=’Konin”, to oczywiście, wynik selekcji będzie zawierał krotki odnoszące się tylko i wyłącznie do jednego miasta– stąd, val(miasto[S]) =1.

Rozważmy atrybut B, który nie uczestniczy w warunku selekcji. Określenie wartości val(B[S]) jest następujące: dane n=card(R) (zakładamy, że krotki relacji R są równomiernie rozłożone pomiędzy m = val(B[R]) kolorów). Ile różnych kolorów c= val(B[S]) wybierzemy, jeżeli losowo wybierzemy r krotek z relacji R?


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>