BD-2st-1.2-w13.tresc-1.1-Slajd12

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Szacowanie rozmiarów selection (1)

Szacowanie rozmiarów selection (1)


Obecnie przejdziemy do bardziej szczegółowego przedstawienia szacowania rozmiarów wyników wykonania poszczególnych operatorów. Rozpoczniemy od operatora selekcji.

Niech S oznacza wynik wykonania operacji selekcji na relacji R. Niech card oznacza rozmiar relacji. Wówczas, dla prostego predykatu selekcji (Atrybut = wartość),

sf definiujemy następująco:

sf = 1/val(A[R ])

Przy założeniu równomiernego rozkładu wartości krotek:

card(S ) = sf * card(R )

(patrz przykład relacji Pracownicy przedstawiony na poprzednim slajdzie).

Zauważmy, że selekcja nie wpływa na szerokość wynikowej relacji, stąd

size(S ) = size(R )

(gdzie size(R) oznacza szerokość relacji R).


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>