BD-2st-1.2-w12.tresc-1.1-Slajd15

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Problemy z optymalizacją

Problemy z optymalizacją


Generalnie, problem optymalizacji zapytań jest problemem bardzo trudnym. Istnie bardzo wiele podejść do optymalizacji. De facto, istnieje tyle podejść ile jest na rynku systemów zarządzania bazami danych. Złożoność problemu optymalizacji wynika z konieczności uwzględniania w procesie optymalizacji bardzo wielu czynników, które, dodatkowo, w trakcie wykonywani zapytania mogą ulegać modyfikacjom i zmianom (np. charakterystyka relacji i atrybutów, obciążenie stanowisk w systemie, fluktuacja obciążenia sieci, itp.). Należy stwierdzić, że problem optymalizacji zapytań nie został tak naprawdę jeszcze rozwiązany. Jest to szczególnie widoczne w przypadku dużych zapytań i aplikacji występujących w systemach wspomagania podejmowania decyzji. Ciągle trwają prace badawcze nad dalszą poprawą efektywności metod optymalizacji wykonywania zapytań, szczególnie, dla nowych typów danych (zbiory, sekwencje, grafy, dokumenty XML). Możliwe kierunki poprawy efektywności obejmują: opracowanie nowych reguł algebraicznej transformacji złożonych zapytań, opracowanie nowych metod znajdowanie kolejności wykonywania operacji binarnych ( w tym szczególnie, operacji połączenia), oraz opracowanie nowych metod szacowania kosztów i rozmiarów wyników pośrednich zapytania. Po tym krótkim przedstawieniu problemów związanych z optymalizacją zapytań, wróćmy do reguł transformacji wyrażeń reprezentujących zapytania.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>