BD-2st-1.2-w12.tresc-1.1-Slajd14

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Budowa bloków

Budowa bloków


Kolejnym etapem fazy dekompozycji jest etap restrukturyzacji, czy tez transformacji zapytania. Zanim jednak przejdziemy do przedstawienia podstawowych reguł transformacji, wróćmy na chwilę do problemu konstrukcji podstawowych bloków zapytania. Tradycyjne podejście do konstrukcji bloków zapytania opera się na zastosowaniu transformacji algebraicznych, które zostaną przedstawione w dalszej części wykładu. jednakże, zbiór stosowanych transformacji różni się zasadniczo dla różnych systemów komercyjnych. Co więcej, nie wszystkie transformacje gwarantują minimalizację czasu wykonania danego bloku. W ostatnim czasie, coraz częściej, konstrukcja bloków opiera się na optymalizacji kosztowej, w której, dla każdego bloku, konstruujemy możliwe plany wykonania danego bloku i szacujemy koszt i rozmiar wykonania każdego planu. Ostatecznie wybierany jest plan wykonania o najniższym szacowanym koszcie. Do zakończenia procesu optymalizacji pozostaje jeszcze znalezienie najlepszego drzewa operacji połączenia, łączącego wyniki wykonania bloków zapytania. Tradycyjne podejście do problemu znajdowania najlepszego drzewa operacji połączenia (nazywane często podejściem w stylu systemu R) polega na zastosowaniu algorytmu programowania dynamicznego.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>