AWWW-1st3.6-w10.tresc-1.1-Slajd19

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Nawigacja w ASP.NET - Przykład

Nawigacja w ASP.NET - Przykład


Na slajdzie pokazano przykład nawigacji między stronami ASP.NET metodą Server.Transfer(), preferowaną ze względu na lepszy sposób przekazywania danych. Pierwszą stroną aplikacji jest formularz do wprowadzania kryteriów wyszukiwania pracowników, a drugą - strona informująca o tym, że płace są tajne. Przekierowanie do tej drugiej strony następuje gdy użytkownik podejmie próbę wyszukania pracowników będących dyrektorami lub profesorami. Znaczenie przedstawionych fragmentów kodu jest następujące:

1. Warunkowa nawigacja z formularza wprowadzania danych jest realizowana w procedurze obsługi zdarzenia naciśnięcia przycisku zatwierdzającego formularz. Przekierowanie następuje pod warunkiem podania przez użytkownika etatu „DYREKTOR” lub „PROFESOR”. Przed samym przekierowaniem, nazwa wybranego etatu jest zapamiętywana w obiekcie Context pod kluczem „etat”. Przekierowanie do strony Zakazane.aspx jest realizowane metodą Server.Transfer().

2. Druga strona wyświetla tekst o utajnieniu płac na podanym przez użytkownika etacie. Nazwa etatu odczytywana jest z kontekstu. Po przekierowaniu użytkownika do drugiej strony, w jego przeglądarce dalej wyświetlany jest adres pierwszej strony. Dzieje się tak dlatego, że przekierowanie metodą Server.Transfer() odbywa się po stronie serwera.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>