AWWW-1st3.6-w10.tresc-1.1-Slajd12

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

View State dla dynamicznej zawartości list wyboru

View State dla dynamicznej zawartości list wyboru


Przykład na slajdzie pokazuje sposób dynamicznego wypełnienia listy rozwijanej wartościami przy pierwszym odwołaniu do strony i zachowania zawartości listy poprzez View State. Znaczenie wyróżnionych fragmentów kodu jest następujące:

1. Wypełnienie listy wartościami musi nastąpić w ramach inicjalizacji strony, czyli w metodzie Page_Load().

2. Wypełnienie listy wartościami w typowym scenariuszu powinno nastąpić przy pierwszym załadowaniu strony w ramach pracy użytkownika ze stroną. Takie podejście jest szczególnie odpowiednie, gdy lista nie zmienia się zbyt często, a odczyt danych dla niej jest czasochłonny np. z bazy danych. Informację o tym, czy strona została wyświetlona po raz pierwszy, czy też jest to wyświetlenie ponowne zawiera właściwość strony IsPostBack.

3. Elementy listy są zawarte w jej atrybucie Items, który jest kolekcją elementów ListItem. Kolejne elementy tworzone są konstruktorem ListItem() i dodawane do listy metodą Add().

4. Aby zawartość listy nie ginęła między wywołaniami strony, konieczne jest aby stan listy był zapisywany w ramach View State. Atrybut EnableViewState dla kontrolki listy rozwijanej musi mieć wartość „true” (jest to wartość domyślna, więc atrybut może być pominięty, jeśli mechanizm View State nie został wyłączony na poziomie strony lub serwera).


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>