AWWW-1st3.6-w10.tresc-1.1-Slajd11

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Stan interfejsu ASP.NET: View State

Stan interfejsu ASP.NET: View State


Poza odtwarzaniem wartości wprowadzonych lub wybranych w formularzu, ASP.NET umożliwia pamiętanie i odtwarzanie kompletnego stanu kontrolek na stronie poprzez obsługę stanu widoku (ang. View State). View State to zakodowany kodowaniem base64 stan wszystkich kontrolek na stronie. View State jest przydatny do zapamiętania stanu kontrolek wyświetlających dane i zawartości programowo wypełnianych list wyboru. Przypomnijmy, że zawartość kontrolek służących do wprowadzania danych w formularzu jest automatycznie odtwarzana przez ASP.NET niezależnie od mechanizmu View State.

View State jest zapisany w treści wynikowego dokumentu HTML w ukrytym polu formularza o nazwie __VIEWSTATE dodawanym automatycznie przez ASP.NET. Obsługę stanu poprzez View State można włączać i wyłączać atrybutem EnableViewState na poziomie serwera, strony i pojedynczych kontrolek. Domyślnie obsługa View State jest włączona. Sugerowane jest wyłączanie obsługi View State dla kontrolek, dla których nie jest konieczne pamiętanie stanu między wywołaniami strony, w celu zmniejszenia ilości informacji zakodowanych w ukrytym elemencie __VIEWSTATE, a w konsekwencji rozmiaru stron HTML generowanych przez ASP.NET.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>