AWWW-1st3.6-w02.tresc-1.1-Slajd24

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Document Type Declaration (DTD)

Document Type Declaration (DTD)


Slajd przedstawia przykładowy DTD oraz dokument XML, który się do niego odwołuje i jest w jego kontekście poprawny. DTD znajduje się w oddzielnym pliku, który w dokumencie jest wskazany jako zewnętrzny DTD poprzez jego lokalizację w dyrektywie !DOCTYPE.

Znaczenie poszczególnych wierszy przykładowego DTD przedstawionego na slajdzie jest następujące:

1. Element <company> zawiera jeden lub więcej elementów <department> („+” 1 lub więcej wystąpień elementu, „*” 0 lub więcej wystąpień, a „?” 0 lub 1 wystąpienie).

2. Element <department> zawiera następujące po sobie elementy <dname> i <employees> (kolejność ma znaczenie).

3. Element <dname> ma zawartość tekstową.

4. Element <employees> zawiera jeden lub więcej elementów <employee>.

5. Element <employee> ma zawartość tekstową.

6. Element <department> posiada jeden atrybut „symbol”, typu tekstowego, obowiązkowy.

Przykład na slajdzie pokazuje DTD zewnętrzny w stosunku do dokumentu. Alternatywą jest zawarcie całego DTD wewnątrz dokumentu XML lub wykorzystanie połączenia zewnętrznego i wewnętrznego DTD.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>