AWWW-1st3.6-w02.tresc-1.1-Slajd23

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Dokumenty poprawne i dobrze sformułowane

Dokumenty poprawne i dobrze sformułowane


Dokument jest poprawny (ang. valid) jeśli posiada DTD i jest z nim zgodny. DTD jest sposobem opisu struktury dokumentów (gramatyki języka), obejmującym dopuszczalne znaczniki, ich atrybuty oraz sposób ich zagnieżdżania. DTD jest odpowiedni do definiowania struktury dokumentów tekstowych, gdyż nie posiada pełnoprawnego systemu typów danych, pozwalającego np. na rozróżnienie między tekstami, liczbami i datami. Alternatywnym, nowszym i bardziej elastycznym sposobem opisu struktury dokumentów XML są schematy XML (XML Schema). Standard XML Schema jest wykorzystywany przede wszystkim w bazodanowych zastosowaniach XML-a. Podobnie jak w przypadku DTD, jeśli dokument posiada schemat XML Schema, można stwierdzić czy dokument jest poprawny w kontekście tego schematu czy nie.

Jeśli z dokumentem nie został związany opis jego struktury (w postaci DTD i/lub XML Schema), można jedynie stwierdzić czy dokument XML jest poprawnie sformułowany (ang. well-formed). Poprawne sformułowanie wg reguł XML jest tak naprawdę warunkiem koniecznym, aby dokument tekstowy ze znacznikami był dokumentem XML.

Reguły poprawnego sformułowania dla formatu XML to:

(a) wszystkie znaczniki zamknięte (np. <P>...</P>). Dla elementów pustych dopuszczalny specjalny skrócony zapis np. <BR/>;

(b) elementy prawidłowo zagnieżdżone np. „<B> one <I> two </B> three </I>” jest niepoprawne;

(c) nazwy znaczników otwierających i zamykających zgodne pod względem wielkości liter np. „<B><i> one </I></B>” jest niepoprawne;

(d) wartości atrybutów w apostrofach/cudzysłowach, nawet gdy wartość jest liczbą np. <IMG SRC=”icon.gif” WIDTH=”10” HEIGHT=”20”>;

(e) dokument zawiera dokładnie jeden główny element (niezawarty w innym elemencie).


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>