AWWW-1st3.6-w02.tresc-1.1-Slajd15

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Pozycjonowanie w CSS – Przykład

Pozycjonowanie w CSS – Przykład


Przykład na slajdzie ilustruje absolutne pozycjonowanie elementów za pomocą CSS. Przykładowy dokument HTML zawiera dwa bloki tekstu (elementy <DIV>). Pierwszemu z nich przypisano klasę „normalny”, a drugiemu „absolutny”. Arkusz stylów określa, że wszystkie elementy DIV mają mieć widoczne obramowanie. Ponadto, dla bloków tekstu DIV o klasie „absolutny” specyfikuje się ich położenie poprzez podanie współrzędnych lewego górnego narożnika w pikselach oraz szerokość w znakach.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>