Zpo-4-wyk-Slajd3

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Złożoność cyklomatyczna McCabe'a

Złożoność cyklomatyczna McCabe'a


Złożoność cyklomatyczna (CC), mimo swojej długiej historii – została zdefiniowana w 1976 roku z myślą o programowaniu strukturalnym – jest nadal podstawową miarą złożoności dowolnego fragmentu kodu.

Ogólna definicja mówi, że CC to liczba niezależnych ścieżek w grafie reprezentującym przepływ sterowania w metodzie. Istnieją dwa wzory określające tę wartość: pierwszy opiera się na liczbie wierzchołków i łuków w grafie, natomiast drugi – jedynie na liczbie węzłów decyzyjnych.

Istnieją następujące interpretacje wartości tej metryki

  • niższa wartość CC może wskazywać na lepszą czytelność metody lub odsunięcie w niej decyzji poprzez delegację, jednak niekoniecznie dowodzi, metoda jest prosta;
  • CC służy do pomiaru złożoności metod, a nie klas (metody mogą zostać odziedziczone), ale w powiązaniu z innymi metrykami może posłużyć do oceny klas;
  • wartości przekraczające 20 wskazują na zbytnią złożoność badanej metody.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>