Zio-9-lab

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Ćwiczenia – Wymagania pozafunkcjonalne i ISO 9126

Przygotowanie

Przeczytać i zapoznać się z ósmym wykładem z cyklu Zaawansowana Inżynieria Oprogramowania poświęconym wymaganiom pozafunkcjonalnym i standardowi ISO 9126. Zwrócić uwagę na charakterystyki i atrybuty oprogramowania omawiane w ramach wykładu.

Zadanie

Znaleźć w Internecie aplikację bazującą na kodzie open-source (poszukiwania można rozpocząć np. na http://www.soruceforge.net). W oparciu o kod źródłowy aplikacji oraz dołączony szablon, przygotować krótki raport, zawierający analizę tego oprogramowania pod kątem dziesięciu wybranych atrybutów jakości zidentyfikowanych w standardzie ISO 9126, tj.:

 • Odpowiedniość (ang. Suitability)
 • Dokładność (ang. Accuracy)
 • Interoperacyjność (ang. Interoperability)
 • Zgodność (ang. Compliance)
 • Bezpieczeństwo (ang. Security)
 • Dojrzałość (ang. Maturity)
 • Odporność na błędy (ang. Fault-tolerance)
 • Zdolność do odtworzenia (ang. Recoverability)
 • Łatwość zrozumienia (ang. Understandability)
 • Łatwość nauki (ang. Learnability)
 • Operacyjność (ang. Operability)
 • Wykorzystanie czasu (ang. Time Behaviour)
 • Wykorzystanie zasobów (ang. Resource Behaviour)
 • Łatwość analizy (ang. Analysability)
 • Łatwość wprowadzania zmian (ang. Changeability)
 • Stabilność (ang. Stability)
 • Łatwość testowania (ang. Testability
 • Łatwość adaptacji (ang. Adaptability)
 • Zgodność (ang. Conformance)
 • Łatwość instalacji (ang. Installability)
 • Łatwość zastąpienia (ang. Replaceability)

Szablon dla rozwiązania (rtf).

Akceptacja zadania

Artefakt: Raport z analizy w formacie DOC/RTF/PDF

Ocena:

 • 3 punkty – Styl. Czy styl pisania/grafika są spójne?
 • 3 punkty – Komentarze. Czy atrybuty jakościowe zostały wystarczająco dobrze opisane?
 • 4 punkty – Elegancja. Jak eleganckie jest rozwiązanie? Czy jest proste i łatwe do zrozumienia?
 • 20 punktów - Funkcjonalność.
  • (5) czy raport zawiera błędy?
  • (5) czy analiza jakościowa jest kompletna (zawiera co najmniej 10 atrybutów jakościowych)?
  • (10) czy atrybuty są opisane zgodnie z wymaganiami?