Zio-6b-lab

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Ćwiczenia – Personal Software Process

Zadanie 1. Rejestr czasu

Zadanie polega na stworzenie rejestru czasu, podczas dwóch następnych zadań. Rejestr czasu należy wykonać w postaci tabelarycznej.

Program: W tym przypadku zadanie

Data: Data wykonania zadań, np. 09.08.06

Start Przerwa Stop Faza Uwagi
10:00 10+5 11:00 45 Zadanie 10 Stworzenie szablonu dokumentu

Opis kolumn:

 • Start - godzina rozpoczęcia
 • Przerwa - suma przerw w trakcie pracy (np. 6 + 8)
 • Stop – godzina zakończenia
 • - różnica między czasem zakończenia a rozpoczęcia pomniejszona o sumę czasów przerw
 • Faza – faza w trakcie której został zebrany pomiar
 • Uwagi – dodatkowe uwagi dotyczące pracy

Zadanie 2. Tworzenie harmonogramu

Należy stworzyć harmonogram dla projektu informatycznego obejmującego stworzenie prostego sklepu internetowego.

Ramy czasowe projektu obejmują czas między 1 a 28 marca bieżącego roku. Zakładamy, że możemy poświęcić 5h dziennie (dla uproszczenia także w weekendy). Między 8-13 marca zmuszeni będziemy ograniczyć czas pracy do 3h dziennie. Dodatkowo 17 marca nie będziemy mogli w ogóle pracować nad projektem.

Wyodrębniono następujące zadania, wraz z pracochłonnością:

 • Z1 - Konfiguracja środowiska (serwer HTTP, serwer bazy danych itp.) – 10h
 • Z2 - Projekt UML aplikacji – 15h
 • Z3 - Stworzenie schematów bazy danych – 5h
 • Z4 - Implementacja panelu administracyjnego – 50h
 • Z5 - Implementacja koszyka zakupowego – 40h

Nie ma zależności zadań implementacyjnych oraz tworzenia schematu bazy danych.

Nanieś na wykres 1 dostępne godziny w poszczególnych tygodniach, oraz ustal kolejność wykonania zadań.

Wykres 1. Uszeregowanie zadań
Zadania
Tygodnie
Czas[h] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130


Następnie wypełnij szablony harmonogramu i zadań – tabela 3 i 4.


Tabela 3. Szablon zadań
Plan Rzeczywistość
Zadanie Godzin Godziny narastająco Tydzień Data
Z1 - Konfiguracja środowiska 10 10 1.03 --


Tabela 4. Szablon harmonogramu
Plan Rzeczywistość
Tydzień Godzin w tyg. Godziny narastająco Godzin w tyg. Godziny narastająco
1.03
8.03
15.03
22.03

Szablon zawierający edytowalne tabele (doc)

Rozwiązanie


Zadanie 3. Śledzenie postępu

Bardzo dobrą metodą śledzenia postępu prac, jest metoda wartości zarobionej. W metodzie tej każde zadanie zostaje „wycenione” zgodnie z pracochłonnością, tak by łączna suma „wycen” zadań wynosiła 1000.

Jeśli jakieś zadanie zostanie zakończone, zarobiliśmy tyle punktów, na ile było wycenione. Zarobienie 1000 punktów oznacza, że wszystkie zadania zostały wykonane.

Dodatkowo, jeśli sporządzimy 2 wykresy: rzeczywiście zarobionych punktów i planowanych punktów do zarobienia względem czasu, możemy wyczytać bardzo ważne informacje. Jeżeli wykres rzeczywiście zarobionych punktów znajduję się ponad wykresem zaplanowanych punktów do zdobycia mamy przyspieszenie prac, jeśli sytuacja jest odwrotna mamy opóźnienie. Dodatkowo możemy zaobserwować czy opóźnienie zostanie zniwelowane, wtedy przedłużenia odpowiadających sobie prostych na obu wykresach przecinają się „nad wykresem”. Jeśli przecinają się „pod wykresem” opóźnienie będzie prawdopodobnie narastać.

Należy wyliczyć dla każdego zadania proporcjonalną do pracochłonności liczbę punktów przeznaczonych dla metody wartości zarobionej.

Okazało się niestety, że rzeczywista liczba dostępnych godzin zmalała procentowo:

 • 1.03 – 40%
 • 8.03 – 0%
 • 15.03 – 10%
 • 22.03 - 5%

Zbadaj jaka będzie wartość zarobiona w dniu 22.03. Dodatkowo stwórz wykres zdobytych punktów w tym dniu do liczby punktów planowanych.


Tabela 5. Szablon zadań z wartościami zarobionymi
Plan Rzeczywistość
Zadanie Godzin Godziny narastająco WZ Tydzień Data WZ
Z1 - Konfiguracja środowiska 10 10 ... 1.03 1.03 ...


Tabela 6. Szablon harmonogramu z wartościami zarobionymi
Plan Rzeczywistość
Tydzień Godzin w tyg. Godziny narastająco WZ narastająco Godzin w tyg. Godziny narastająco WZ narastająco
1.03
8.03
15.03
22.03

Szablon zawierający edytowalne tabele (doc)

Rozwiązanie

Pytania do dyskusji

 1. Czy prowadzenie rejestru czasu jest opłacalne? Jakie są korzyści i trudności?
 2. Czy sądzisz, że używanie PSP, przyniosłoby Ci więcej korzyści, niż trudności?