Zio-3-lab

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Ćwiczenia – Model dojrzałości CMMI

Zadanie 1. Lista do oceny poziomu dojrzałości dla obszaru planowania przedsięwzięć

Należy zaproponować listę pytań kontrolnych, na podstawie której można będzie ocenić poziom dojrzałości w zakresie planowania.

Przykładowa lista


Zadanie 2. Propozycja dobrych praktyk

Zakładając, że jesteś właścicielem małej firmy programistycznej (zatrudniasz 10 programistów), opracuj dokument, w którym zbierzesz dobre praktyki dla planowania stosowane w twojej firmie. Uzasadnij wybór i spróbuj ocenić, na jakim poziomie znalazłaby się twoja organizacja.

Pytania do dyskusji

  1. Jakie korzyści znajdujesz we wdrożeniu CMMI w firmie?
  2. Który z obszarów, według Ciebie, najbardziej wpływa na podniesienie dojrzałości procesu wytwarzania oprogramowania? Jeśli byłbyś właścicielem firmy programistycznej, od którego obszaru zacząłbyś wdrażanie?