Zio-10-lab

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Ćwiczenia – Zarządzanie Ryzykiem

Przygotowanie

Przeczytać i zapoznać się z dziewiątym wykładem z cyklu Zaawansowana Inżynieria Oprogramowania poświęconym Zarządzaniu Ryzykiem. Zwrócić uwagę na zagadnienia związane z identyfikacją czynników ryzyka oraz strategiami łagodzenia efektów związanych z nimi zdarzeń, które były omawiane w ramach wykładu.

Zadanie 1

W oparciu o dostarczone materiały i wskazówki opracować raport dotyczący strategii zarządzania ryzykiem oraz udzielić odpowiedzi na pytania przedstawione w ćwiczeniu.

Zadanie 2

Znaleźć w Internecie aplikację bazującą na kodzie open-source (poszukiwania można rozpocząć np. na http://www.soruceforge.net). W oparciu o dostępne informacje o projekcie, dokumentację projektu i analizę kodu źródłowego i wskazówki opracować Rejestr Czynników Ryzyka dla tego projektu. Należy zwrócić uwagę, aby liczba zidentyfikowanych czynników ryzyka była nie mniejsza niż 20. Do regularnego monitorowania i śledzenia należy wybrać co najwyżej 10 spośród nich. Wykorzystaj techniki priorytetyzacji, aby zidentyfikować te z czynników ryzyka, które mogą mieć największy wpływ na sukces przedsięwzięcia.

Szablon dla rozwiązania (rtf).

Akceptacja zadania

Artefakty:

 • Raport z analizy z ćwiczenia
 • Rejestr Czynników Ryzyka

Ocena:

 • 3 punkty – Styl. Czy styl pisania/grafika są spójne?
 • 3 punkty – Komentarze. Czy czynniki ryzyka są odpowiednio uzasadnione i wytłumaczone?
 • 4 punkty – Elegancja. Jak eleganckie jest rozwiązanie? Czy jest proste i łatwe do zrozumienia?
 • 20 punktów - Funkcjonalność.
  • (5) czy dokument wystarczająco opisuje co najmniej 20 czynników ryzyka dla projektu?
  • (5) czy dokument wystarczająco opisuje czynniki ryzyka tak, aby możliwa była ich ocena i priorytetyzacja?
  • (5) czy wybrane 10 czynników ryzyka ma rzeczywiście największy wpływ na sukces projektu?
  • (5) czy dokumenty zawiera logiczne i możliwe do realizacji procedury zarządzania ryzykiem i jego monitorowania dla 10 wybranych czynników ryzyka?