ZSBD-2st-1.2-w9.tresc-1.5-Slajd25

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Interfejsy programistyczne w bazach danych dokumentów XML

Interfejsy programistyczne w bazach danych dokumentów XML


Większość z baz danych dokumentów XML udostępnia interfejsy programistyczne podobne do ODBC. Ich zadaniem jest udostępnienie programistom metod pozwalających na łączenie się z bazą danych, eksploracje metadanych takich jak dla przykładu schematy dokumentów XML lub nazwy plików lub kolekcji składowanych w bazie danych, wykonywanie poleceń i zapytań, a także pobieranie wyników. Wyniki zapytań najczęściej przyjmują postać: ciągu znaków, drzewa DOM, parsera SAX. Wiele baz danych pozwala na uzyskiwanie wyników pochodzących z wielu dokumentów znajdujących się w jednej lub wielu kolekcjach.

Większość interfejsów udostępnianych przez bazy danych dokumentów XML jest unikalnych, możliwych do zastosowanie tylko w przypadku jednej, ściśle określonej bazy danych. W roku 2004 dostępne były tylko dla interfejsy niezależne od bazy danych:

- XML:DB API – rozwijane przez XML:DB.org, która jest autorem także bazy danych dokumentów XML XMLDB oraz miała wkład w powstanie języka XUpdate,

- XQuery API for Java (XQJ) – interfejs oparty na języku JAVA i dający programistom dostęp do baz danych za pomocą zapytań XQuery. Interfejs rozwijany w ramach Sun's Java Community Process (JCP).

Ponadto wiele z baz danych dokumentów XML udostępnia interfejs pozwalający na przeglądanie dokumentów i wykonywanie zapytań za pomocą protokołu HTTP.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>