ZSBD-2st-1.2-w9.tresc-1.5-Slajd22

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Języki zapytań w bazach danych dokumentów XML

Języki zapytań w bazach danych dokumentów XML


Podobnie jak swego czasu w przypadku systemów baz danych relacyjnych czy obiektowych, również w przypadku systemów baz danych dokumentów XML opracowano odpowiednie języki zapytań. Proces definiowania standardu języka zapytań do przetwarzania dokumentów XML zakończył się stosunkowo nie dawno. Standardem rekomendowanym przez organizację W3C jest język XQuery.

W roku 2005 jedynie kilka baz danych dokumentów XML pozwalało na dostęp do swoich zasobów za pomocą języka XQuery. Najbardziej rozpowszechniony w owym czasie był interfejs pozwalający na wykonywanie zapytań z użyciem wyrażeń XPath. Niektóre z komercyjnych baz danych umożliwiało wykonywanie zapytań w oparciu o własne propozycje. Przykładowo, Tamino umożliwiało wykorzystywanie języka X-Query, będący rozszerzeniem wyrażeń XPath o nowe możliwości.

W chwili obecnej XQuery to powszechnie wykorzystywany standard języka zapytań implementowany w większości baz danych dokumentów XML.

Język XQuery zostanie omówiony w drugim wykładzie poświęconym bazom danych dokumentów XML.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>