ZSBD-2st-1.2-w9.tresc-1.5-Slajd17

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Składowanie dokumentów XML w bazach danych dokumentów XML (1/2)

Składowanie dokumentów XML w bazach danych dokumentów XML (1/2)


Architektura baz danych dokumentów XML ściśle zależy od modelu bazy danych. W tym kontekście możemy powiedzieć, że rozróżniamy bazy danych:

- oparte na obiektach tekstowych,

- oparte na strukturach (oparte na modelu).

Bazy danych oparte na obiektach tekstowych:

- dokumenty przechowują w całości, jako obiekty tekstowe,

- do składowania mogą wykorzystywać obiekty typu CLOB lub BLOB, systemy plików itp.,

- mogą wymagać parsowania dokumentów przed ich wstawieniem do bazy danych,

- mogą wykorzystywać indeksy w celu uniknięcia parsowania, a także w celu przyspieszenia przeszukiwania; indeksy pozwalają na dostęp do dowolnego fragmentu dokumentu XML-owego,

- pobieranie dokumentów XML lub ich fragmentów nie wymaga ich rekonstrukcji – są one pobierane po prostu jako ciąg bajtów,

- pobierane dokumenty mają identyczną postać w jakiej zostały w bazie danych składowane, nie ma utraty białych znaków, komentarzy, instrukcji przetwarzania itp.,

- przykłady baz danych wykorzystujących indeksowane pliki to TextML, a wykorzystujących duże obiekty tekstowe to: Oracle, DB2 itp.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>