ZSBD-2st-1.2-w9.tresc-1.5-Slajd12

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Języki zapytań (3/5) przykład dokumentu pełniącego rolę szablonu

Języki zapytań (3/5) przykład dokumentu pełniącego rolę szablonu


Innym podejściem również opartym o szablony są dokumenty XML z zatopionymi w ich wnętrzu poleceniami SQL-owymi. Po ewaluacji zapytań postać wynikowa dokumentu jest uzupełniania o obiekty XML pochodzące z zawartości bazy danych.

Na slajdzie przedstawiono przykładowy dokument, którego zawartość będzie odpowiednio modyfikowana w zależności od wyniku zawartego w nim zapytania opartego na tabeli EMP.

Komercyjnym rozwiązaniem wykorzystującym ten sposób użycia szablonów, będących dokumentami XML jest standard XSQL Pages.


Wykorzystanie szablonów jest bardzo elastyczne. Podstawowa funkcjonalność takich rozwiązań to:

- możliwość umieszczania wyników zapytań w dowolnym miejscu dokumentów posiadających dowolnie złożoną strukturę,

- możliwość wykorzystania konstrukcji programistycznych przypominających pętle oraz instrukcje warunkowe,

- możliwość wykorzystywania zmiennych oraz funkcji SQL,

- parametryzacja zapytań SQL w oparciu o parametry HTTP.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>