ZSBD-2st-1.2-w9.tresc-1.5-Slajd1

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Zaawansowane Systemy Baz Danych – ZSBD

Zaawansowane Systemy Baz Danych – ZSBD


Przez ostatnich kilkanaście lat znaczenie formatu danych XML stale rośnie. Popularność XML wynika z jego prostoty i elastyczności. Te cechy spowodowały, że XML stał się popularnym i dominującym standardem wymiany danych o złożonej, zmiennej i nieokreślonej strukturze. Dzięki tym cechom XML jest z powodzeniem wykorzystywany w takich dziedzinach jak: nauka, finanse, wymiana informacji, medycyna, grafika, kartografia, multimedia itp.

Początkowo dokumenty XML przechowywanie były przy wykorzystaniu systemów plików. Rosnące znaczenie i popularność XML-a a także stale rosnąca liczba dokumentów XML i konieczność ich wydajnego przetwarzania spowodowały, że w ostatnim czasie bardzo wiele komercyjnych systemów zarządzania obiektowymi i postrelacyjnymi systemami baz danych rozszerzyło swoją funkcjonalność o mechanizmy pozwalające na przechowywanie i przetwarzanie dokumentów XML. Takie rozwiązania pozwalają w znakomity sposób integrować dane mające różny charakter, z jednej strony strukturalny (dane obiektowe i relacyjne) z drugiej strony semistrukturalne (dane w formacie XML). Oprócz adaptacji systemów obiektowych i posterelacyjnych obserwuje się także powstawanie licznych specjalizowanych rozwiązań pod postacią baz danych dokumentów XML (ang. native XML database systems). W tego typu bazach danych podstawową jednostką informacji jest dokument XML, użytkownicy przechowują w nich swoje dokumenty XML, przeglądają ich zawartość, generują na podstawie zawartości bazy danych nowe dokumenty XML.

Z punktu widzenia klasyfikacji, bazy danych dokumentów XML są przykładem semistrukturalnych baz danych.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>