ZSBD-2st-1.2-w7.tresc-1.4-Slajd7

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Zastosowania systemów multimedialnych

Zastosowania systemów multimedialnych


Przykładowe zastosowania systemów multimedialnych to:

(a) wideo na żądanie (ang. video on demand);

(b) muzyczne bazy danych;

(c) bazy danych z obrazami, przykładowo: kolekcje zdjęć rentgenowskich do wspierania diagnostyki medycznej, kolekcje fotografii dzieł malarskich, wirtualne galerie, itp.;

(d) edukacja: interaktywne kursy multimedialne, zdalne nauczanie, instrukcje obsługi, itp.;

(e) walka z przestępczością i terroryzmem: multimedialne bazy danych o przestępcach i terrorystach wykorzystane w połączeniu z infrastrukturą do monitoringu i technikami rozpoznawania obrazu, w tym ludzkich twarzy.

W większości zastosowań systemów multimedialnych mamy do czynienia z dużą kolekcją danych multimedialnych, które muszą być w sposób efektywny składowane, przeszukiwane i udostępniane. Stanowi to motywację dla ważnej klasy systemów multimedialnych – systemów multimedialnych baz danych.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>