ZSBD-2st-1.2-w7.tresc-1.4-Slajd26

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Interfejsy do wyszukiwania obrazów w oparciu o zawartość

Interfejsy do wyszukiwania obrazów w oparciu o zawartość


Kryteria wyszukiwania obrazów ze względu na zawartość typowo są podawane w formie przykładowego obrazka. Wyszukiwanie sprowadza się do znalezienia obrazów podobnych do podanego przykładu. Często użytkownik ma możliwość wskazania, które właściwości wizualne mają być uwzględnione w testach podobieństwa z opcją przypisania im wag.

Dostarczenie systemowi wzorcowego obrazu może polegać na:

(a) wyborze z predefiniowanego zbioru obrazków reprezentujących poszczególne kategorie,

(b) załadowaniu do systemu obrazka dostarczonego przez użytkownika,

(c) naszkicowaniu obrazu za pomocą prostego, wbudowanego w interfejs edytora graficznego. Edytor ten może być zorientowany na konkretną dziedzinę zastosowań i udostępniać pewne predefiniowane kształty.

Przykładem istniejącego, ogólnodostępnego serwisu umożliwiającego wyszukiwanie obrazów ze względu na zawartość jest serwis internetowy rosyjskiego muzeum Ermitaż (http://www.hermitagemuseum.org/). Serwis udostępnia dwie wyszukiwarki oparte o technologię QBIC firmy IBM, która jest obecnie częścią funkcjonalności systemu zarządzania bazą danych IBM DB2:

(a) QBIC Color Search (http://www.hermitagemuseum.org/fcgi-bin/db2www/qbicColor.mac/qbic?selLang=English) umożliwiającą wyszukanie obrazów o zadanym udziale kolorów,

(b) QBIC Layout Search (http://www.hermitagemuseum.org/fcgi-bin/db2www/qbicLayout.mac/qbic?selLang=English) umożliwiającą wyszukanie obrazów o wskazanej lokalizacji kolorów.

Na slajdzie pokazany jest przykład zapytania o lokalizację kolorów przygotowanego za pomocą interfejsu QBIC Layout Search i przykładowy obrazek z kolekcji obrazów zwróconych przez system dla tego zapytania.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>