ZSBD-2st-1.2-w6.tresc-1.1-Slajd9

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Logiczne identyfikatory obiektów

Logiczne identyfikatory obiektów


Alternatywą dla fizycznych identyfikatorów obiektów są identyfikatory logiczne. Identyfikatory logiczne są sztucznie generowanymi wartościami, całkowicie niezależnymi od fizycznej lokalizacji obiektu. Zaletą tego rozwiązania jest swoboda w reorganizacji fizycznej struktury bazy danych, nie wpływającej w żaden sposób na wartości identyfikatorów, czy pogorszenie warunków dostępu do obiektów. Wadą logicznych identyfikatorów jest dłuższy czas dostępu do obiektów na podstawie znajomości identyfikatora obiektu.

Stosowane są trzy metody odwzorowania logicznego identyfikatora obiektu na jego fizyczny adres. Pierwszą jest założenie indeksu na logicznych identyfikatorach obiektu. Przykład takiego indeksu jest zilustrowany na slajdzie. Drugą metodą odwzorowania jest zastosowanie funkcji haszowej. Argumentem funkcji haszowej jest logiczny identyfikator obiektu. Trzecią metodą jest bezpośrednie odwzorowanie w tablicy, w której identyfikator służy jako indeks tablicy, a komórki tablicy zawierają fizyczne adresy obiektów.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>