ZSBD-2st-1.2-w4.tresc-1.1-Slajd10

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Baza danych jako zbiór kolekcji obiektów

Baza danych jako zbiór kolekcji obiektów


Obiekt jest podstawową jednostką danych składowanych w obiektowej bazie danych. W przeciwieństwie do obiektów przetwarzanych w zwykłych programach obiektowych, obiekty utworzone przez aplikacje obiektowych baz danych są autonomiczne w stosunku do tych aplikacji i trwałe. Autonomia obiektów polega na możliwości istnienia obiektu poza programem, który go utworzył. Natomiast trwałość oznacza, że czas życia obiektu jest dłuższy niż czas życia zmiennej, której był przypisany w momencie utworzenia. Aplikacja, która utworzyła obiekt może zostać wyłączona, a utworzone przez nią trwałe obiekty będą pamiętane w bazie danych.

Struktura i funkcjonalność obiektów bazy danych jest zdefiniowana za pomocą klas. Zbiór definicji klas tworzy schemat bazy danych. W przeciwieństwie do systemów relacyjnych, gdzie relacja pełniła jednocześnie rolę definicji struktury danych oraz zbioru wszystkich danych o tej strukturze, w obiektowych bazach danych te role są rozdzielone. Zbiór trwałych wystąpień danej klasy tworzy tak zwane rozszerzenie klasy. Ilustruje to przykład na dole slajdu. „Figura jest nazwą klasy definiującej własności obiektów, a „Figury są nazwą rozszerzenia, które jest zbiorem wszystkich trwałych wystąpień klasy „Figura ”.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>