ZSBD-2st-1.2-w3.tresc-1.1-Slajd5

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Dziedziny zastosowania

Dziedziny zastosowania


Można wyróżnić dwie podstawowe klasy zastosowań aktywnych baz danych.

Pierwszą klasą zastosowań są rozwiązania systemowe rozszerzające uniwersalną funkcjonalność systemu zarządzania bazą danych. Zastosowanie aktywnych reguł pozwala wzbogacić i dopasować funkcjonalność systemu bazy danych do potrzeb danego wdrożenia. Przykładem takich zastosowań jest możliwość zdefiniowania nowych rodzajów więzów integralności o bardziej złożonej semantyce niż predefiniowane rozwiązania systemowe. Innym przykładem jest automatyczne utrzymywanie przez system spójności danych wywiedzionych. Spektakularnym polem dla zastosowania takiego mechanizmu są systemy klasy OLAP ze zmaterializowanymi agregatami danych zdefiniowanymi na bazie wielu danych elementarnych. Kolejnym przykładem są rozproszone bazy danych z mechanizmami fragmentacji i replikacji danych, które rzadko są w pełni zaimplementowane przez komercyjnie dostępne systemy zarządzania bazami danych. Ostatnim przykładem niech będą systemy zarządzania przepływami pracy, w których niezbędny jest automatyzm w przekazywaniu informacji i przepływu sterowania między rozproszonymi aplikacjami realizującymi elementarne zadania procesów informacyjnych.

Druga klasa zastosowań polega na przeniesieniu wyspecjalizowanej funkcjonalności systemów informatycznych z aplikacji bazy danych do systemu bazy danych. Naturalnym przykładem takiego zastosowania aktywnych reguł są systemy zarządzania procesami przemysłowymi. Aktywne reguły pozwalają zautomatyzować żmudne monitorowanie przez użytkowników wielu krytycznych parametrów zarządzanych procesów przemysłowych. Innym przykładem są systemy do obsługi giełdy, które są odpowiedzialne za monitorowanie zmian cen akcji i szybkie podejmowanie decyzji o ich sprzedaży lub zakupie. Ostatnim przykładem niech będą bazy wiedzy będące zbiorami złożonych reguł wnioskowania, które w pewnych sytuacjach musza być przeszacowywane.

Od kilku lat znacznym zainteresowaniem informatyków cieszą się tak zwane strumieniowe bazy danych. Są to wyspecjalizowane bazy danych, które mają służyć do sterowania procesami przemysłowymi. Jednym z podstawowych założeń strumieniowych baz danych jest wydajna obsługa tysięcy aktywnych reguł monitorujących strumienie informacji pochodzących z procesów i urządzeń przemysłowych.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>