ZSBD-2st-1.2-w3.tresc-1.1-Slajd25

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Własność determinizmu stanu

Własność determinizmu stanu


Następną wymaganą własnością zbioru aktywnych reguł jest determinizm stanu. Problem determinizmu stanu jest konsekwencją występowania w zbiorze, reguł uaktywnianych tym samym zdarzeniem i modyfikujących ten sam fragment bazy danych. Kolejność odpalania akcji dwóch reguł uaktywnianych tym samym zdarzeniem jest w komercyjnych bazach danych ustalana arbitralnie przez system zarządzania bazą danych. Jeżeli akcje takich reguł nie są komutatywne, to końcowy stan bazy danych jest zależny od arbitralnie ustalonej przez system kolejności ich uruchomienia.

Przykład taki pokazano na slajdzie. W bazie danych pracowników, którzy są akwizytorami zdefiniowano dwie aktywne reguły automatycznie ustalające wysokość premii na podstawie wyników sprzedaży danego pracownika. Pierwsza reguła pracownikowi, który zwiększył sprzedaż o 100 jednostek podnosi premię o 1000 zł. Druga reguła w wypadku zwiększenia sprzedaży przez pracownika o ponad 500 jednostek podnosi mu pensję o 50%. W sytuacji gdy wzrost sprzedaży przekroczy 500 jednostek odpalone zostaną akcje obydwu reguł. Ponieważ akcje te nie są komutatywne, końcowy stan bazy danych zależy od kolejności ich odpalenia. Wypadek ten ilustrują scenariusze z prawej strony slajdu. Dla początkowego stanu premii pracownika wynoszącego 5000 zł odpalenie akcji w kolejności najpierw reguła pierwsza, a potem reguła druga ustala ostatecznie premię w wysokości 9000 zł. Odwrotna kolejność odpalenia reguł daje w efekcie inną kwotę premii wynoszącą w tym wypadku 8500 zł.

Silniejszym wymaganiem niż determinizm stanu bazy danych jest determinizm zachowania systemu informatycznego, obejmujący poza stanem bazy danych dodatkowo informacje wychodzące na zewnątrz systemu w postaci zawartości ekranów komputerów, wydruków czy innych wysyłanych na zewnątrz systemu komunikatów.

Podobnie jak w wypadku własności stopu również determinizm stanu bazy może być weryfikowany przez zachowawczą analizę składniową weryfikującą komutatywność akcji reguł.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>