ZSBD-2st-1.2-w3.tresc-1.1-Slajd23

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Własność stopu

Własność stopu


Wzajemne wywoływanie się reguł nie musi wiązać się z brakiem własności stopu. Po kilku iteracjach taki cykl może zostać zatrzymany. Przypadek taki pokazano na przykładzie pojedynczej reguły, której akcja obejmuje operacje, które są zdarzeniem rekurencyjnie odpalającym akcję reguły.

Zadaniem przedstawionej reguły jest uniemożliwienie przekroczenia zadanego górnego pułapu budżetu firmy ustalonego na 100 jednostek. Modyfikacje budżetu poszczególnych zespołów firmy są weryfikowane przez regułę „kotwica_budżetowa”. W wypadku przekroczenia zadanego progu budżetu całej firmy, budżety poszczególnych zespołów są redukowane do 90% poprzedniej wartości.

Pokazany na slajdzie scenariusz, w którym do dwóch istniejących zespołów dodano trzeci o budżecie w wysokości 20 jednostek wyzwolił akcję reguły. Ponieważ sumaryczny budżet wynosi teraz 120 jednostek, akcja reguły redukuje budżety zespołów. Modyfikacja budżetów cyklicznie uruchamia akcję reguły. Ograniczony budżet do wysokości 108 jednostek w dalszym ciągu przekracza dopuszczalną wartość. Akcja rekurencyjnie wywołanej reguły dokonuje kolejnej redukcji budżetu, tym razem do akceptowalnego poziomu. W tym momencie, cykl wywoływania reguły zastaje zatrzymany.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>