ZSBD-2st-1.2-w3.tresc-1.1-Slajd11

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Definiowanie aktywnych reguł Oracle(1)

Definiowanie aktywnych reguł Oracle(1)


Na slajdzie przedstawiono kolejny przykład definicji aktywnej reguły w systemie Oracle, który zawiera warunek logiczny determinujący odpalenie akcji reguły. Zadaniem pokazanej reguły jest uniemożliwienie obniżenia płacy pracowników poniżej kwoty 1000 zł. Zdarzeniem uaktywniającym regułę jest modyfikacja atrybutu „pensja relacji „Pracownicy ”. Definicja reguły zawiera dodatkową klauzulę WHEN, w której zdefiniowano warunek konieczny dla odpalenia akcji reguły. Prefiks „new użyty w warunku logicznym służy do odwołania się do wartości atrybutów modyfikowanych krotek. Zdefiniowana w ciele reguły akcja zawiera wywołanie funkcji zgłaszającej błąd i wycofującej modyfikację.

Poniżej definicji przedstawiono przykładowy scenariusz, w którym jest modyfikowana pensja pracownika o nazwisku Tarzan. W tym wypadku weryfikacja warunku skojarzonego z regułą jest negatywna. Pensja po modyfikacji pozostaje na poprawnym poziomie powyżej 1000 zł. W związku z tym, mimo wystąpienia zdarzenia odpalającego akcję, w tym wypadku akcja reguły nie zostanie odpalona.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>