ZSBD-2st-1.2-w13.tresc-1.1-Slajd5

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Odświeżanie hurtowni (2)

Odświeżanie hurtowni (2)


Z odświeżaniem w trakcie eksploatacji hurtowni wiążą się trzy podstawowe zagadnienia techniczne, tj. sposób odświeżania, moment odświeżania, rodzaj przesyłanych obiektów ze źródła do hurtowni.

Jeśli chodzi o pierwsze zagadnienie, to wyróżnia się odświeżanie pełne i odświeżanie przyrostowe. W odświeżaniu pełnym, ze źródła do hurtowni są przesyłane wszystkie dane wymagane do wypełnienia hurtowni. W odświeżaniu przyrostowym, ze źródła do hurtowni są przesyłane tylko dane nowe lub zmodyfikowane od czasu ostatniego odświeżenia.

Jeśli chodzi o moment odświeżania, to w praktyce wykorzystuje się odświeżanie okresowe, albo inicjowane automatycznie przez procesy systemowe, albo inicjowane na żądanie użytkownika.

Jeśli chodzi o rodzaj przesyłanych obiektów, to w praktyce przesyła się ze źródła do hurtowni albo dane albo polecenia modyfikujące zawartość hurtowni.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>