ZSBD-2st-1.2-w13.tresc-1.1-Slajd17

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Bitmapowy indeks połączenowy (2)

Bitmapowy indeks połączenowy (2)


Na slajdzie przedstawiono przykład polecenia SQL tworzącego bitmapowy indeks połączeniowy dla bazy Oracle9i/10g.

Należy zwrócić uwagę na klauzulę ON, w której specyfikuje się łączone tabele. Indeks jest definiowany na atrybucie kategoria tabeli Produkty , ale zawartość indeksu opisuje również rekordy tabeli Sprzedaż . Ważna jest także klauzula WHERE, w której określa się sposób łączenia tabel, w sposób identyczny do łączenia tabel w standarowych zapytaniach.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>