ZSBD-2st-1.2-w13.tresc-1.1-Slajd10

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Przepisywanie zapytań - przykład

Przepisywanie zapytań - przykład


Jako przykład przepisania zapytania, rozważmy omówioną wcześniej perspektywę zmaterializowaną MV_SPRZEDAZ. Przyjmijmy, że użytkownik wyspecyfikował zapytanie, jak na slajdzie.

Zapytanie to oblicza sumę wartości sprzedaży poszczególnych produktów w poszczególnych miastach. Przy czym użytkownika interesuje sumaryczna sprzedaż tylko powyżej wartości 190.

Wyniki tego zapytania zostaną wyznaczone w oparciu o perspektywę MV_SPRZEDAZ, co potwierdza plan wykonania zapytania. W planie tym, pozycja TABLE ACCESS (FULL) OF 'MV_SPRZEDAZ' mówi, że oryginalne zapytanie użytkownika zostało zastąpione (przepisane) zapytaniem na perspektywie zmaterializowanej.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>