ZSBD-2st-1.2-w12.tresc-1.1-Slajd8

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Podstawowa architektura HD

Podstawowa architektura HD


Podstawową poglądową architekturę hurtowni danych przedstawiono na slajdzie. Heterogeniczne i rozproszone źródła danych zasilają hurtownię danymi za pośrednictwem warstwy oprogramowania ETL. Jego podstawowymi zadaniami są wykrywanie zmian w źródłach, transformacja danych do wspólnej postaci, uspójnianie i czyszczenie danych, agregowanie danych. Uspójnione dane są następnie ładowane do centralnej hurtowni danych.

Centralna hurtownia danych najczęściej zawiera dane dla wszystkich grup decydentów. Ze względu na ilość danych, wygodniej jest zbudować na bazie hurtowni centralnej, małe hurtownie tematyczne (ang. data marts), zawierające dane opisujące wąskie dziedziny funkcjonowania firmy. Taka hurtownia tematyczna zawiera często dane na jeszcze wyższym poziomie agregacji niż hurtownia centralna. Przykładowo, hurtownia danych nt. ruchu telefonicznego i opłat klientów sieci komórkowej może posłużyć do zbudowania dwóch data marts opisujących odpowiednio natężenie ruchu telefonicznego w ciągu dnia i ranking klientów ze względu na płacone rachunki.

Na hurtowni danych pracują tzw. aplikacje analityczne wspomagania decyzji (ang. decision support), czy odkrywania wiedzy (ang. data mining), których celem jest wspomaganie pracy kadry zarządzającej poprzez analizę trendów, anomalii, poszukiwanie reguł zachowań.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>