ZSBD-2st-1.2-w12.tresc-1.1-Slajd21

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Implementacja MOLAP

Implementacja MOLAP


Hurtownia danych zaprojektowana w technologii MOLAP do przechowywania danych najczęściej wykorzystuje wielowymiarowe tablice (ang. multidimensional arrays, datacubes). Tablice te zawierają wstępnie przetworzone (m.in. zagregowane) dane pochodzące z wielu źródeł. Przykładowa wielowymiarowa tablica została przedstawiona na slajdzie. Zawiera ona trzy wymiary: Lokalizacja , Czas i Samochód . Komórki tablicy zawierają zagregowane informacje o sprzedaży wybranych samochodów (BMW, Audi, Ford) w poszczególnych latach (1995, 1996, 1997), w wybranych miastach (Poznań, Kraków, Warszawa).

Należy wspomnieć, że od strony implementacyjnej dane wielowymiarowe mogą być przechowywane nie tylko w wielowymiarowych tablicach. SZBD Oracle9i/10g do przechowywania danych wielowymiarowych wykorzystuje duże obiekty binarne (BLOB), a SQL Server2005 wykorzystuje tablice haszowe. Znane są również implementacje z wykorzystaniem struktur drzewiastych takich jak Quad-drzewa czy K-D-drzewa.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>