ZSBD-2st-1.2-w12.tresc-1.1-Slajd2

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Plan wykładu

Plan wykładu


Celem niniejszego wykładu jest wprowadzenie do zagadnień integracji danych i technologii hurtowni danych. W ramach wykładu zostaną omówione następujące zagadnienia:

- wprowadzenie do problematyki integracji rozproszonych i heterogenicznych baz danych,

- podstawowa architektura integracji danych oparta o hurtownię danych,

- wprowadzenie i charakterystyka przetwarzania analitycznego (On-Line Analytical Processing - OLAP),

- wielowymiarowy model danych,

- implementacja modelu wielowymiarowego w serwerach relacyjnych (ROLAP) i wielwymiarowych (MOLAP).


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>