ZSBD-2st-1.2-w12.tresc-1.1-Slajd15

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Implementacje wielowymiarowego MD

Implementacje wielowymiarowego MD


Model wielowymiarowy może być implementowany albo w serwerach relacyjnych (tzw. ROLAP) albo w serwerach wielowymiarowych (tzw. MOLAP). W pierwszym przypadku, dane są składowane w tabelach relacyjnych. W drugim przypadku, są one składowane w wielwymiarowych tablicach. Często w tej samej bazie danych reprezentuje się informacje częściowo w implementacji ROLAP, a częściowo w MOLAP. Taki sposób reprezentacji nazywa się hybrydowym – HOLAP (ang. Hybrid OLAP).


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>