ZSBD-2st-1.2-w12.tresc-1.1-Slajd13

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Wielowymiarowy model danych (1)

Wielowymiarowy model danych (1)


Dane w magazynie są zorganizowane w postaci tzw. modelu wielowymiarowego (ang. multidimensional data model), w którym wyróżnia się dwie podstawowe kategorie danych, tj. fakty i wymiary.

Fakty (ang. facts) reprezentują informacje podlegające analizie, np. fakt sprzedaży produktu, fakt wykonania rozmowy telefonicznej, fakt ubezpieczenia pojazdu. Fakty są charakteryzowane ilościowo za pomocą cech zwanych miarami (ang. measures). Przykładowo, miarą jest liczba zakupionych produktów, czas trwania rozmowy, kwota ubezpieczenia.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>