ZSBD-2st-1.2-w11.tresc-1.5-Slajd5

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Wymagania dotyczące funkcjonalności języka modyfikacji (XML:DB)

Wymagania dotyczące funkcjonalności języka modyfikacji (XML:DB)


Omówimy teraz wymagania dotyczące funkcjonalności języka. Są one następujące:

- zapytania – język musi udostępniać prostą funkcjonalność dotyczącą zapytań. Zapytanie jest wstępnym etapem polegającym na wybraniu zbioru węzłów przeznaczonych do modyfikacji;

- modyfikacja – język musi definiować mechanizm modyfikacji. Modyfikacja jest wyrażeniem sposobu modyfikacji zawartości XML wskazanej w zapytaniu;

- wstawianie – język musi umożliwiać wstawianie nowych elementów XML do węzłów uzyskanych w wyniku zapytania;

- usuwanie – język musi umożliwiać usuwanie elementów XML z węzłów uzyskanych w wyniku zapytania;

- ograniczanie – język musi posiadać mechanizmy ograniczające zbiór przepytywanych dokumentów;

- operatory logiczne – język modyfikacji musi zawierać zbiór operatorów przeznaczonych do operacji logicznych. Zbiór ten powinien zawierać takie operatory jako 'and', 'not', 'or';

- logika – język powinien udostępniać minimalny zbiór operatorów i funkcji pozwalających operować na danych liczbowych, datach itp.


Język XUpdate oczywiście spełnia wszystkie te wymagania.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>