ZSBD-2st-1.2-w11.tresc-1.5-Slajd28

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Polecenie INSERT

Polecenie INSERT


Polecenie INSERT służy do wstawiania węzłów do dokumentów XML. Jego składania została przedstawiona na slajdzie. W zależności od użytego słowa kluczowego (INTO, AFTER, BEFORE) umożliwia ono wstawienie nowych węzłów do wnętrza, bezpośrednio za lub bezpośrednio przed wskazywanym węzłem. Można zatem powiedzieć, że polecenie INSERT jest odpowiednikiem instrukcji: xu:insert-before, xu:insert-after i xu:append występujących we wnętrzu poleceń XUpdate.

Przykładowe polecenia wykorzystujące polecenie INSERT zostały przedstawione na slajdzie.

Pierwsze polecenie za pomocą klauzuli LET do zmiennej $nr przypisuje największą wartość elementu id_zesp zwiększoną o wartość 10. Następnie po sprawdzeniu czy uzyskana wartość nie jest większa niż 100 przystępujemy do modyfikacji. Modyfikacja polega na wstawieniu nowego węzła zespol, w którego wnętrzu zostanie wykorzystana wartość wcześniej utworzonej zmiennej $nr. Nowy węzeł zespol zostanie wstawiony do wnętrza elementu rowset.

Drugi przykład to proste wstawienie złożonego elementu do dokumentu „zespoly.xml”. Zwróćmy uwagę na możliwość pominięcia klauzuli RETURN. Tego typu polecenie wykona się tylko jeden raz.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>