ZSBD-2st-1.2-w11.tresc-1.5-Slajd25

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Wymagania dotyczące języka modyfikacji (W3C) (1/2)

Wymagania dotyczące języka modyfikacji (W3C) (1/2)


Tak jak wspomnieliśmy wcześniej wymagania dotyczące języka modyfikacji zostały podzielone na cztery podstawowe grupy: wymagania ogólne, powiązanie z XQuery, funkcjonalność, własności transakcji.

Wymagania ogólne – są zbliżone do wymagań nakładanych na język zapytań. Szczegółowe wymagania są następujące:

- wymagania dotyczące składni: może istnieć wiele postaci składni. Jedna ze składni musi być czytelna dla człowieka, jedna musi mieć format XML;

- język modyfikacji musi być deklaratywny;

- język musi być niezależny od wykorzystywanych protokołów;

- musi mieć zdefiniowane standardowe warunki wystąpienia błędów podczas ewaluacji polecenia;

- język modyfikacji powinien udostępniać opcjonalną statyczną kontrolę typów.

Wymagania dotyczące powiązania z XQuery – dotyczą dwóch zagadnień: modelu danych oraz funkcjonalności XQuery. Szczegółowe wymagania są następujące:

- funkcjonalność języka modyfikacji musi być zdefiniowana w oparciu o model danych XQuery i XPath;

- własności języka modyfikacji muszą być oparte o specyfikację XQuery. Język modyfikacji musi wykorzystywać XQuery do wskazywania węzłów przeznaczonych do modyfikacji. Język modyfikacji musi wykorzystywać XQuery do wskazywania węzłów używanych przy modyfikacji.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>