ZSBD-2st-1.2-w11.tresc-1.5-Slajd21

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Zmienne

Zmienne


Wewnątrz poleceń XUpdate użytkownik może definiować zmienne i przypisywać im wartości. Zmienne identyfikowane są przez nazwę, a wartością zmiennej może być obiekt dowolnego typu zwróconego przez wyrażenie XPath.

Do definiowania zmiennej służy element xu:variable. Posiada on dwa atrybuty:

- name – służy do nadania nazwy zmiennej

- select – za pomocą wyrażenia XPath pozwala na przypisanie zmiennej określonej wartości

Przykładowo, polecenie przedstawione na slajdzie definiuje zmienną o nazwie id_administracji i przypisuje jej element id_zesp znajdujący się w elemencie zespol z podelementem nazwa, którego zawartość tekstowa to 'administracja'.

Wartością zmiennej może być zarówno pojedynczy węzeł, jak i las węzłów.

Zmienne można wykorzystać na wiele sposobów. Można za ich pomocą, dla przykładu, zmienić kolejność węzłów, przenieść węzeł w inne miejsce dokumentu czy też skopiować węzeł.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>