ZSBD-2st-1.2-w11.tresc-1.5-Slajd13

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Wstawianie złożonych elementów (1/2)

Wstawianie złożonych elementów (1/2)


Tak jak wspomniano wcześniej, poszczególne elementy można wykorzystywać jako samodzielne wstawiane węzły, lub jako konstrukcje większej całości. Jako przykład niech posłuży nam polecenie zamieszczone na slajdzie.

Pierwszy element xu:modifications rozpoczyna polecenie XUpdate, atrybuty w nim zawarte definiują przestrzeń nazw XUpdate oraz wskazują na wersję języka XUpdate.

Kolejny element xu:insert-after jest pierwszym i ostatnim poleceniem zawartym w analizowanym wyrażeniu XUpdate. Polecenie to będzie wstawiało nowy węzeł po węźle wskazanym za pomocą atrybutu select. Wartość atrybutu select decyduje o tym, że nowo-wstawiany węzeł będzie umieszczony po pierwszym elemencie zespol znajdującym się we wnętrzu elementu rowset. Wewnątrz elementu xu:insert-after rozpoczyna się definicja nowowstawianego węzła.

Element xu:element i jego atrybut name świadczy o tym, że nowowstawiany węzeł będzie elementem przedmiot. Jego zawartość rozpoczyna się od komentarza i instrukcji przetwarzania. Następnie rozpoczyna się podelement nazwa. Zawartość podelementu nazwa została zdefiniowana za pomocą dwóch konstruktorów xu:attribute i xu:text. Definicja elementu nazwa na tym się kończy. Bezpośrednio za nim rozpoczyna się definicja kolejnej składowej elementu przedmiot. Jest nią element czas_trwania, którego zawartością jest węzeł tekstowy.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>